Thua đau Burnley, Liverpool khủng hoảng

Thua đau Burnley, Liverpool khủng hoảng

Liverpool đã nhận thất bại đầu tiên ở Anfield kể từ tháng 4/2017 tính trong khuôn khổ Premier League