Kings Cup-Wu Lei Chụp giữa khung Tây Ban Nha

King Cup-Wu Lei Chụp Hiệp hội Hoàng gia 0-2 của người Tây Ban Nha đã bị loại [Skor Argentina vs Venezuela 2021]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 1chống lại