HLV của Quang Hải ở Pau là ai?

HLV của Quang Hải ở Pau là ai?

Khi còn theo nghiệp quần đùi áo số, Didier Tholot từng có dịp được sát cánh cùng những cựu danh thủ