Bán kết Champions League đã hết

Bán kết Champions League đã ra ngoài: Manchester City sẽ chiến đấu với Quân đoàn đỏ Real Madrid Huang Qian [quốc gia nào lần đầu tiên giành chiến thắng]: Trang web này được báo cáo vào ngày 14 tháng 4: Thời gian Bắc Kinh ngày 14 tháng 4