david trezeguet

david trezeguet

Công Vinh nhận lời sang Úc làm đồng đội của Drogba, Park Ji Sung, David Trezeguet【david trezeguet】:D