Phan Văn Đức mải chơi với con gái đến nỗi “bơ” cả vợ, Bùi Tiến Dũng dỗ Sushi ăn cực khéo

Phan Văn Đức mải chơi với con gái đến nỗi “bơ” cả vợ, Bùi Tiến Dũng dỗ Sushi ăn cực khéo

Bùi Tiến Dũng dỗ con gái ăn cực khéo. Video: FBNVMới đây, Nhật Linh, vợ Phan Văn Đức đã chia sẻ một